FOTOGRAFIE Z POCHODU MOBILISACE 1938 V ROCE 2018

21. září 2019,

to je den, kdy bych se s Vámi chtěl potkat na pochodu MOBILISACE 1938.

Celý projekt MOBILISACE roku 2019 je koncipován na dvou hlavních osách, které se vzájemně prolínají. Jednu tvoří samotný pochod MOBILISACE 1938, který vychází z historických událostí roku 1938 a koná se v autentickém historickém prostoru lehkého opevnění tzv. Plzeňské čáry a druhou je prezentace Aktivní zálohy AČR na veřejnosti.

V letošním ročníku bude program pochodu rozšířen o kluby vojenské historie, které budou tvořit kombinovaný oddíl SOS, doplněný replikou obrněného automobilu vz. 30 a plně vybavenými pevnostními objekty vz. 37 a 36.

Obrněný automobil vz. 30 bude přejíždět mezi prostorem startu v kasárnách a LO v obci Kvíčovice, takže budete mít možnost vidět tuto techniku v reálné činnosti.

Aktivní záloha AČR bude zastoupena kombinovaným oddílem z několika rot AZ, doplněna protiletadlovým kompletem PLDvK 53/59 Ještěrka a obrněným transportérem OT-64. Současně bude AZ AČR provozovat vzduchovkovou střelnici pro veřejnost.

Stejně jako v předchozích ročnících bude součástí pochodu Váš slavnostní nástup a při prezenci Vám budou vydávány mobilizační rozkazy, abychom Vás co nejvíce přiblížili armádnímu prostředí a realitě mobilizace.

V místě startu budete mít možnost si vyřídit i propustku do pevnostního pásma. Tiskopis je zpracován podle skutečné propustky používané ve 30. letech v době výstavby opevnění.

Nad samotným pochodem převzala záštitu předsedkyně výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Mgr. Jana Černochová.

Těším se na setkání v Holýšově dne 21. září 2019.

rtm. v.z. Cingroš Miroslav AZ AČR

předseda spolku MOBILISACE 1938

Po kliknutí na obrázek mapy budete přesměrováni na mapy.cz

Pochod Mobilisace 1938 - Trasa 10 km

Pochod Mobilisace 1938 - Trasa 20 km

Kontrolní body