AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vážení příznivci pochodu MOBILISACE 1938.
Pochod se 26.9.2020 bude konat.
Jaká budou případná omezení vzhledem k nákaze Covid-19 Vás budu informovat těsně před pochodem. Stejně tak o rozsahu doprovodných akcí celého projektu MOBILISACE 1938 v letošním roce.
Rozhodující letošní změnou bude provedení medaile, protože bude vyrobena se slavnostním závěsem a stužky budou tentokrát s miniaturou s číslicí 5. Závěs si můžete prohlédnout ve spodní části sekce AKTUALITY. Jakmile budu mít grafické vyobrazení miniatury, také ho dostanete na našich stránkách k dispozici.
Udělali jsme to především proto, že máme letos jubilejní 5. ročník. Barevné provedení medaile bude rozhodně jiné, než loni. Jaké konkrétně, tak o tom se ještě jedná. Budu Vás co nejdříve informovat.
Miroslav Cingroš

26. září 2020,

to je den, kdy bych se s Vámi chtěl potkat na pochodu MOBILISACE 1938.

Celý projekt MOBILISACE ROKU 2020 je koncipován na dvou hlavních osách, které se vzájemně prolínají. Jednu tvoří samotný pochod MOBILISACE 1938, který vychází z historických událostí roku 1938 a koná se v autentickém historickém prostoru lehkého opevnění tzv. Plzeňské čáry a druhou je prezentace Aktivní zálohy AČR na veřejnosti.

V letošním ročníku bude program pochodu rozšířen o kluby vojenské historie, které budou tvořit kombinovaný oddíl SOS, doplněný replikou obrněného automobilu vz. 30 a plně vybavenými pevnostními objekty vz. 37 a 36.

Obrněný automobil vz. 30 bude přejíždět mezi prostorem startu v kasárnách a LO v obci Kvíčovice, takže budete mít možnost vidět tuto techniku v reálné činnosti.

Aktivní záloha AČR bude zastoupena kombinovaným oddílem z několika rot AZ, doplněna protiletadlovým kompletem PLDvK 53/59 Ještěrka.

Stejně jako v předchozích ročnících bude součástí pochodu Váš slavnostní nástup a při prezenci Vám budou vydávány mobilizační rozkazy, abychom Vás co nejvíce přiblížili armádnímu prostředí a realitě mobilizace.

V místě startu budete mít možnost si vyřídit i propustku do pevnostního pásma. Tiskopis je zpracován podle skutečné propustky používané ve 30. letech v době výstavby opevnění.

Nad samotným pochodem převzala záštitu předsedkyně výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Mgr. Jana Černochová.

Těším se na setkání v Holýšově dne 26. září 2020.

rtm. v.z. Cingroš Miroslav AZ AČR

předseda spolku MOBILISACE 1938

Po kliknutí na obrázek mapy budete přesměrováni na mapy.cz

Pochod Mobilisace 1938 - Trasa 10 km

Pochod Mobilisace 1938 - Trasa 20 km

Kontrolní body