AKTUÁLNÍ INFORMACE

 
POCHOD JE SOUČÁSTÍ AKCE MOBILISACE 1938
Pochod se v letošním roce bude konat 25.9.2021.
Budu Vás průběžně informovat o rozsahu doprovodných akcí celého projektu MOBILISACE 1938 v letošním roce. Především se zabýváme realizací bojového střetnutí mezi jednotkou Wehrmachtu a Československou armádou reprezentovanou posádkou pevnůstky vz. 36 v obci Kvíčovice. Dále pak přítomností jednotky Aktivní zálohy Armády České republiky v bývalých kasárnách v Holýšově.
Zda se nám to vše podaří, se dozvíte na našich stránkách. Nepřestávejte nás proto sledovat.
rtm. Miroslav Cingroš
AZ AČR Strakonice
 MOBILISACE 1938 – POCHOD 2020 – FOTOGRAFIE 
  AKCE MOBILISACE 1938
Vážení příznivci pochodu MOBILISACE 1938,
chtěl bych Vás informovat o průběhu letošního pochodu, který se uskutečnil 26. září 2020.
Situace byla velmi vážná. Kvůli opatřením proti C-19 jsme museli zrušit slavnostní nástup a aby toho nebylo málo, tak silně pršelo a foukal nepříjemný vítr.
Přesto to všechno jsme zmobilizovali 52 osob, kterým patří můj obdiv, protože absolvovat 10 nebo 20 kilometrů ve vytrvalém dešti nebyl jednoduchý úkol.
Byla to opravdu mobilizace veškerých jejich sil. A to jak psychických, tak fyzických.
Moje poděkování patří i našim kolegům, kteří vytvořili dokonalou kulisu mobilizované armády Republiky Československé v roce 1938.
Plně vybavené pevnostní objekty vz. 37 v Holýšově a vz. 36 v Kvíčovicích obsadili příslušníci armády a četnictva RČS a to z KVH Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“, z.s. Navzdory počasí předvedli dokonalou ukázku vyhlášení bojového poplachu.
Na vrchu Boušov nad obcí Všekary byla umístěna hraniční uzávěra s hraničním sloupem a vojáci RČS z Klubu vojenské historie Posádkového velitelství v Dobřanech, z.s. zde kontrolovali vstup do opevněného pásma. Zde byl také umístěn vojenský stan s výstavou o historii Klatovských dragounů.
 Těším se na další ročník pochodu na kterém se doufám sejdeme 25.září 2021.
 
S pozdravem “My se nebojíme”
rtm. Miroslav Cingroš
AZ AČR Strakonice
 
spolek MOBILISACE 1938


Vážení příznivci pochodu MOBILISACE 1938.
Pochod se 26.9.2020 bude konat.
Jaká budou případná omezení vzhledem k nákaze Covid-19 Vás budu informovat těsně před pochodem. Stejně tak o rozsahu doprovodných akcí celého projektu MOBILISACE 1938 v letošním roce.
Rozhodující letošní změnou bude provedení medaile, protože bude vyrobena se slavnostním závěsem a stužky budou tentokrát s miniaturou s číslicí 5. Závěs si můžete prohlédnout ve spodní části sekce AKTUALITY. Jakmile budu mít grafické vyobrazení miniatury, také ho dostanete na našich stránkách k dispozici.
Udělali jsme to především proto, že máme letos jubilejní 5. ročník. Barevné provedení medaile bude rozhodně jiné, než loni. Jaké konkrétně, tak o tom se ještě jedná. Budu Vás co nejdříve informovat.
Miroslav Cingroš

26. září 2020,

to je den, kdy bych se s Vámi chtěl potkat na pochodu MOBILISACE 1938.

Celý projekt MOBILISACE ROKU 2020 je koncipován na dvou hlavních osách, které se vzájemně prolínají. Jednu tvoří samotný pochod MOBILISACE 1938, který vychází z historických událostí roku 1938 a koná se v autentickém historickém prostoru lehkého opevnění tzv. Plzeňské čáry a druhou je prezentace Aktivní zálohy AČR na veřejnosti.

V letošním ročníku bude program pochodu rozšířen o kluby vojenské historie, které budou tvořit kombinovaný oddíl SOS, doplněný replikou obrněného automobilu vz. 30 a plně vybavenými pevnostními objekty vz. 37 a 36.

Obrněný automobil vz. 30 bude přejíždět mezi prostorem startu v kasárnách a LO v obci Kvíčovice, takže budete mít možnost vidět tuto techniku v reálné činnosti.

Aktivní záloha AČR bude zastoupena kombinovaným oddílem z několika rot AZ, doplněna protiletadlovým kompletem PLDvK 53/59 Ještěrka.

Stejně jako v předchozích ročnících bude součástí pochodu Váš slavnostní nástup a při prezenci Vám budou vydávány mobilizační rozkazy, abychom Vás co nejvíce přiblížili armádnímu prostředí a realitě mobilizace.

V místě startu budete mít možnost si vyřídit i propustku do pevnostního pásma. Tiskopis je zpracován podle skutečné propustky používané ve 30. letech v době výstavby opevnění.

Nad samotným pochodem převzala záštitu předsedkyně výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Mgr. Jana Černochová.

Těším se na setkání v Holýšově dne 26. září 2020.

rtm. v.z. Cingroš Miroslav AZ AČR

předseda spolku MOBILISACE 1938

Po kliknutí na obrázek mapy budete přesměrováni na mapy.cz

Pochod Mobilisace 1938 - Trasa 10 km

Pochod Mobilisace 1938 - Trasa 20 km

Kontrolní body