Závazná přihláška k pochodu MOBILISACE 1938:

Termín ukončení registrací na pochod je 25.07.2021.

Poté je registrace možná na místě startu pochodu. Pamětní odznak může být zaslán následně poštou.

Účastnický poplatek pro pamětní odznak a certifikát:

* Na místě startu je 700,- Kč

* Stužka navíc + 40,- Kč

Účastnický poplatek bez pamětního odznaku s diplomem:

* Na místě startu je 350,- Kč

Chcete se závazně účastnit našeho pochodu? V tomto případě prosím vyplňte registrační formulář. Po odeslání formuláře obdržíte potvrzující e-mail, včetně čísla účtu. Pokud se tak nestane do 5 dnů, informujte nás na e-mail: pochodmobilisace1938@seznam.cz

Registrační formulář:

Vyplněním registračního formuláře účastník pochodu potvrzuje, že se seznámil s propozicemi pochodu MOBILISACE 1938.
Registrace účastníků je uzavřena.
 Na pochod je možné se přihlásit osobně na startu dne 25.9.2021. 
SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Při shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů zachovává pořadatel pochodu MOBILISACE 1938 především zásadu minimalizace potřebných údajů a zásadu dodržování příslušných právních předpisů.

Shromažďování osobních údajů podle příslušných předpisů a nově dle směrnice GDPR provádí:
MOBILISACE 1938, z.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1110/2, Jižní Předměstí,


301 00 Plzeň

IČO: 020 46 113
Spisová značka: L 6707 vedená u Krajského soudu v Plzni


dále jen SPRÁVCE.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Pavel Kaas
e-mail: mobilisace1938zs@seznam.cz


Veškeré nakládání s osobními údaji účastníků je prováděno v souladu s platnými zákony. Pořadatel využívá poskytnuté údaje pouze k evidenci ve vztahu k pochodu MOBILISACE 1938. Pořadatel osobní údaje účastníků pochodu MOBILISACE 1938 nepostupuje ani nesdílí s jinými subjekty.

Poučení o nakládání s osobními údaji přihlášené osoby:
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasí přihlášená osoba s tím, aby SPRÁVCE ode dne zaslání přihlášky e-mailem shromažďoval údaje vyplněné v přihlášce až do 1. dne měsíce listopadu běžného roku, ve kterém se pochod MOBILISACE 1938 pořádá.


Ke dni 1. listopadu běžného roku, ve kterém se pochod MOBILISACE 1938 pořádá, budou veškerá data přihlášených osob, včetně e-mailů smazána v souladu s vnitřní směrnicí SPRÁVCE, kromě finančních dat.

Přihlášená osoba souhlasí s tím, aby ode dne konání pochodu MOBILISACE 1938 uchovával SPRÁVCE finanční data pro potřeby daně z příjmu.

Přihlášené osoby mohou zcela využít svých práv ve smyslu směrnice GPDR a SPRÁVCE je připraven jim poskytnout veškerou potřebnou součinnost.